Τα αυτοκίνητα εξελίσσονται....οι υαλοκαθαριστήρες εξελίσσονται....και τώρα...

εξελίσσεται και ο τρόπος που πωλούνται!

16 μάκτρα υαλοκαθαριστήρων - 8 σύνδεσμοι - Πάνω από 4900 εφαρμογές για το αυτοκίνητο!

Typical Evolution wiper blade stand

Αυτή η μονή προθήκη για μάκτρα υαλοκαθαριστήρων, περιλαμβάνει όλα τα μάκτρα υαλοκαθαριστήρων και τους απαραίτητους συνδέσμους, για όλες σχεδόν τις εφαρμογές τους.